Föreläsningar och kurser

Jag erbjuder kurser och föreläsningar för både privatpersoner och företag.

Skräddarsydda föreläsningar och kurser
Jag skräddarsyr alltid mina föreläsningar och kurser efter beställaren. Det innebär att jag behöver en del information från dig när du när du bokar. Om du till exempel bokar en klarspråksföreläsning för ditt företag kommer jag bland annat att behöva veta hur ni skriver på ditt företag i dag, om ni aktivt har arbetat med att förbättra skrivandet innan och vad målet för föreläsningen är (till exempel: Ska föreläsningen bara inspirera de anställda eller är målet att det ska ske konkreta förändringar?).

Kurs- och föreläsningsinnehåll
Trots att varje kurs och föreläsning är skräddarsydd, finns det några delar som alltid ingår. Nedan räknar jag upp de punkter som alltid förekommer i de olika föreläsningar och kurserna. Förutom dessa punkter ingår också en skriftlig sammanfattning av kursen eller föreläsningen som delas ut till samtliga deltagare (antingen direkt i handen eller digitalt).

Föreläsning om klarspråk (företag/myndighet)
Förklaring till vad klarspråk är, anledningar till varför man ska använda klarspråk, information om språklagen och konkreta tips på hur man gör för att skriva klarspråkiga texter.

Föreläsning om mottagaranpassning (företag/myndighet)
Anledningar till varför det är viktigt att mottagaranpassa texter, hur man går till väga för att mottagaranpassa och konkreta tips på hur man kan tänka för att skriva mottagaranpassat.

Klarspråkskurs (företag/myndighet)
Först en föreläsningsdel med samma innehåll som föreläsningen om klarspråk ovan. Sedan en workshop där deltagarna får öva på att själva skriva klarspråk.

Mottagaranpassningskurs (företag/myndighet)
Först en föreläsningsdel med samma innehåll som föreläsningen om mottagaranpassning ovan. Sedan en workshop där deltagarna får öva på att skriva texter som riktar sig till olika typer av mottagare.

Mottagaranpassningskurs (privatperson)
Samma typ av innehåll som för företag och myndigheter, men med ännu större möjlighet för deltagarna att anpassa kursen och ställa frågor till mig som kursledare.

Kurs om 10 vanliga skrivfel (privatperson)
Genomgång av vanliga skrivfel, anledningen bakom och hur de kan rättas till.

Kurs om skrivprocessen (privatperson)
Genomgång av hur skrivprocesser kan se ut och hur man kan göra för att effektivisera sin egen.

Kurs i akademiskt skrivande (privatperson)
Tips på hur man skriver akademisk text på svenska, genomgång av vanliga fel och exempel på hur man kan bli bättre på att skriva akademiska texter.

Individuell skrivrådgivning (företag eller privatperson)
En analys av skribentens texter som ligger till grund för ett möte där vi går igenom styrkor, svagheter och hur skrivandet kan bli ännu bättre. Möjlighet till uppföljning finns om så önskas.

Lokaler
Om du bokar föreläsning, kurs eller rådgivning för ditt företag, så kommer jag till dig och genomför det vi har kommit överens om. Privata kurser och rådgivningsmöten sker antingen hemma hos mig eller på en annan plats som vi kommer överens om vid bokningen.

 

Priser (pris inom parentes är inklusive moms, delbetalning är möjlig vid belopp över 1 000 kr)

Föreläsning om klarspråk (företag/myndighet) – max 30 personer (1 1/2 timma)
5 999 kr (7 499 kr)

Föreläsning om mottagaranpassning (företag/myndighet) – max 30 personer (1 1/2 timmar)
5 999 kr (7 499 kr)

Klarspråkskurs (företag/myndighet) – max 15 personer (4 timmar)
8 999 kr (11 249 kr)

Mottagaranpassningskurs (företag/myndighet) – max 15 personer (3 timmar)
7 999 kr (9 999 kr)

Mottagaranpassningskurs (privatperson) – max 4 personer (2 timmar)
399 kr/person (499 kr)

Kurs om 10 vanliga skrivfel (privatperson) – max 4 personer (2 timmar)
399 kr/person (499 kr)

Kurs om skrivprocessen (privatperson) – max 4 personer (2 timmar)
399 kr/person (499 kr)

Kurs i akademiskt skrivande (privatperson) – max 4 personer (2 timmar)
399 kr/person (499 kr)

Individuell skrivrådgivning (företag/myndighet/privatperson) – 1 person (1 1/2 timma)
999 kr (1 249 kr)

 

Hör av dig om du har några frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Villkor för delbetalning: Summan av beställningen måste uppgå till minst 1 000 kr (inkl. moms). Hela kostnaden ska betalas inom fyra månader efter köpet, om inte summan överstiger 15 000 kr (inkl. moms).