Korrekturläsning

Jag erbjuder en rad tjänster inom korrekturläsning och språkgranskning, både för privatpersoner och företag.

Korrekturläsning eller språkgranskning?
När jag korrekturläser en text fokuserar jag på att grammatiken och stavningen är rätt. Jag ser också till att skrivregler efterföljs (till exempel att skiljetecken används rätt och att rätt ord har skrivits med stor begynnelsebokstav).

En språkgranskning ger en djupare analys av din text. Då tittar jag närmare på bland annat ordval och rubriksättning samt textens struktur och disposition (att den är logisk och hjälper läsaren). Jag ger tips på ändringar och svarar på dina frågor om texten.

Paketlösningar
Restaurangpaketet
Jag korrekturläser menyer och andra småtexter (kontaktinformation och liknande) som har med din restaurangverksamhet att göra. Det spelar ingen roll om du har en hemsida eller inte: allt jag behöver är dina texter i en Word-fil.

Hemsidepaket
Jag erbjuder hemsidepaket i fyra storlekar (beroende på hur mycket text du har på din hemsida) till dig som är noga med att presentera välskrivna texter för dina läsare och kunder. I paketet ingår språkgranskning och mottagaranpassning av samtliga texter på din hemsida.

Övriga texter
Texter som inte passar in i paketen ovan kan självklart ändå korrekturläsas eller språkgranskas. Priset beror dels på textens längd, dels på om du vill ha endast en korrekturläsning eller även en språkgranskning. För kortare texter (som CV, annonser på till exempel Blocket, artiklar och liknande) kostar en korrekturläsning 0,5 kr/ord och en språkgranskning 1,5 kr/ord. För längre texter gäller ett timpris på 300 kr/timme. Vid korrekturläsning hinner jag med ungefär 2 500 ord per timme och vid språkgranskning ungefär 1 500 ord. Priserna är exklusive moms. 

Priser (pris inom parentes är inklusive moms, delbetalning är möjlig för belopp över 1 000 kr)

Restaurangpaket749 kr (936,50 kr)

Hemsidepaket – litet (färre än 1 000 ord): 749 kr (936,50 kr)

Hemsidepaket – mellan (1 000–3 000 ord): 1 499 kr (1 874 kr)

Hemsidepaket – stort (3 000–5 000 ord): 2 499 kr (3 124 kr)

Hemsidepaket – störst (mer än 5 000 ord): 2 499 kr + 499 kr/1 000 ord (från 3 124 kr)

Övriga texter (korrekturläsning): 0,5 kr/ord (moms = +25 procent av slutpriset)

Övriga texter (språkgranskning): 1,5 kr/ord (moms = +25 procent av slutpriset)

Långa texter: 300 kr/timme (375 kr/timme)

Hör av dig om du har några frågor.

Villkor för delbetalning: Summan av beställningen måste uppgå till minst 1 000 kr (inkl. moms). Hela kostnaden ska betalas inom fyra månader efter köpet, om inte summan överstiger 15 000 kr (inkl. moms).