Priser

Innan jag påbörjar arbetet med din text eller inleder planeringen av kursen eller föreläsningen som du har beställt, ger jag dig alltid ett fast pris på hur mycket tjänsten kommer att kosta.

Vad korrekturläsning och språkgranskning kostar beror på flera olika saker, bland annat textens längd och vad du vill att jag ska göra med din text. Därför gör jag oftast individuella prisbedömningar för varje uppdrag. Det finns dock ett par undantag.

Fasta priser

Korrekturläsning och språkgranskning av CV och personligt brev (max fyra A4-sidor): 1 125 kr (inkl. moms)

Korrekturläsning av kandidatuppsats (max 16 000 ord): 2 500 kr (inkl. moms)

Korrekturläsning och språkgranskning av annons (max 1 000 ord): 750 kr (inkl. moms).

Hör av dig om du vill få ett prisförslag för just din text.