Tjänster

Behöver du hjälp med att korrekturläsa ett bokmanus, språkgranska en rapport eller få till ett riktigt vasst CV?

Vill du erbjuda dina anställda en klarspråksföreläsning eller en kurs i hur man mottagaranpassar sina texter på bästa sätt?

Vill du få professionell återkoppling på dina texter och därigenom även tips på hur du kan bli en bättre skribent?

Gött – det är nämligen precis sådant som jag kan hjälpa dig med!

Korrekturläsning eller språkgranskning?

När jag korrekturläser en text fokuserar jag på att grammatiken och stavningen är rätt. Jag ser också till att svenska skrivregler efterföljs (till exempel att skiljetecken används rätt och att rätt ord har skrivits med stor begynnelsebokstav).

En språkgranskning ger en djupare analys av din text. Då tittar jag närmare på bland annat ordval och rubriksättning samt textens struktur och disposition. Jag ger tips på ändringar och svarar på dina frågor om texten.

Föreläsningar och kurser

Jag erbjuder skräddarsydda kurser och föreläsningar inom bland annat klarspråk, mottagaranpassning och vanliga skrivfel, både för företag och dig som privatperson. Hör av dig till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com om du vill veta mer.

Skrivhandledning

Jag erbjuder tre typer av skrivhandledning. Gemensamt för samtliga är att du får skriftlig återkoppling på hur dina texter kan bli språkligt bättre. Läs mer här: Bli en bättre skribent!

språkligt utlåtande

Om du har skrivit en längre text (till exempel en uppsats eller ett bokmanus) som du har blivit textblind för, kan ett språkligt utlåtande vara precis vad du behöver. Tjänsten innebär att jag läser igenom din text och sammanfattar vad du skulle behöva korrigera för att göra den mer språkligt korrekt. Läs mer här: Språkligt utlåtande – diagnostisera din text.

Sex sidor, tre tips

Om du aldrig har fått återkoppling på dina texter eller ditt skrivande förut kan det här vara den perfekta startpunkten för dig. Skicka in max sex sidor text till mig (max 2 500 ord) och få tillbaka tre tips på hur du kan bli en bättre skribent. Skriv till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com för mer information.

priser

En prislista hittar du här: Priser