Tjänster

Behöver du hjälp med att korrekturläsa ett bokmanus, språkgranska en rapport eller få till ett riktigt vasst cv?

Har du fastnat i din skrivprocess och vet inte hur du ska ta dig vidare?

Behöver du tips på hur du kan utforma en viss typ av text eller vill du få någon annans perspektiv på något du har skrivit?

Vill du få professionell återkoppling på dina texter och därigenom även tips på hur du kan bli en bättre skribent?

Gött – det är nämligen precis sådant som jag kan hjälpa dig med!

Korrekturläsning och språkgranskning

När jag korrekturläser en text fokuserar jag på att grammatiken och stavningen är rätt. Jag ser också till att svenska skrivregler efterföljs (till exempel att skiljetecken används rätt och att rätt ord har skrivits med stor begynnelsebokstav).

En språkgranskning innebär en djupare bearbetning av din text. Då kan jag bland annat titta närmare på flyt, ordval och rubriksättning samt textens struktur och disposition. Jag kan också ge mer generella råd och tips och svara på dina frågor om texten.

Skriv ett mejl till mig på johanssonssprakkonsulteri@gmail.com om du vill veta mer.

Skrivhandledning

Om du vill utveckla ditt skrivande och få handledning under en längre eller en kortare tid kan jag självklart hjälpa dig med det. Hör av dig till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com så hittar vi ett upplägg som passar dig.

Om du vill se ett par exempel på hur ett upplägg för skrivhandledning kan se ut kan du läsa de här blogginläggen: Språkligt utlåtande och Sex sidor, tre tips. De passar framför allt dig som vill ha handledning under en begränsad tid eller under arbetet med en specifik text.

Rådgivning

Jag erbjuder muntlig rådgivning för dig som vill diskutera din text eller ditt skrivande och ställa frågor som kan hjälpa dig att komma vidare. Samtalen sker via telefon och standardlängden är en halvtimme. Hör av dig till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com om du vill veta mer.

Priser

En prislista hittar du här: Priser