Tjänster

Behöver du hjälp med att korrekturläsa ett bokmanus, språkgranska en rapport eller få till ett riktigt vasst CV?

Vill du erbjuda dina anställda en klarspråksföreläsning eller en kurs i hur man mottagaranpassar sina texter på bästa sätt?

Gött – det är nämligen precis sådant som jag kan hjälpa dig med!

Korrekturläsning eller språkgranskning?

När jag korrekturläser en text fokuserar jag på att grammatiken och stavningen är rätt. Jag ser också till att skrivregler efterföljs (till exempel att skiljetecken används rätt och att rätt ord har skrivits med stor begynnelsebokstav).

En språkgranskning ger en djupare analys av din text. Då tittar jag närmare på bland annat ordval och rubriksättning samt textens struktur och disposition (att den är logisk och hjälper läsaren). Jag ger tips på ändringar och svarar på dina frågor om texten.

Föreläsningar och kurser

Jag erbjuder skräddarsydda kurser och föreläsningar inom bland annat klarspråk, mottagaranpassning och vanliga skrivfel för både privatpersoner och företag. Hör av dig om du vill veta mer och få en lista över kurs- och föreläsningsinnehåll.