Tjänster

Behöver du hjälp med att korrekturläsa ett bokmanus, språkgranska en rapport eller få till ett riktigt vasst CV?

Vill du erbjuda dina anställda en klarspråksföreläsning eller en kurs i hur man mottagaranpassar sina texter på bästa sätt?

Vill du få professionell återkoppling på dina texter och därigenom även tips på hur du kan bli en bättre skribent?

Gött – det är nämligen precis sådant som jag kan hjälpa dig med!

Korrekturläsning och språkgranskning

När jag korrekturläser en text fokuserar jag på att grammatiken och stavningen är rätt. Jag ser också till att svenska skrivregler efterföljs (till exempel att skiljetecken används rätt och att rätt ord har skrivits med stor begynnelsebokstav).

En språkgranskning innebär en djupare bearbetning av din text. Då kan jag bland annat titta närmare på flyt, ordval och rubriksättning samt textens struktur och disposition. Jag kan också ge mer generella råd och tips och svara på dina frågor om texten.

Skriv ett mejl till mig på johanssonssprakkonsulteri@gmail.com om du vill veta mer.

språkligt utlåtande

Om du har skrivit en längre text (till exempel en uppsats eller ett bokmanus) som du har blivit textblind för, kan ett språkligt utlåtande vara precis vad du behöver. Tjänsten innebär att jag läser igenom din text och sammanfattar vad du skulle behöva korrigera för att göra den mer språkligt korrekt. Läs mer här: Språkligt utlåtande – diagnostisera din text.

Skrivhandledning

Om du vill utveckla ditt skrivande och få handledning under en längre eller en kortare tid kan jag självklart hjälpa dig med det. Hör av dig till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com så hittar vi ett upplägg som passar dig.

Föreläsningar och kurser

Jag erbjuder skräddarsydda kurser och föreläsningar inom bland annat klarspråk, mottagaranpassning och vanliga skrivfel, både för företag och dig som privatperson. Hör av dig till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com om du vill veta mer.

priser

En prislista hittar du här: Priser