Vill du spendera eller tillbringa tid?

I går frågade jag er på Instagram om ni föredrar att spendera eller tillbringa tid. Resultatet såg ut som följer:

Den här gången visade sig resultatet vara ovanligt jämt, och dessutom stämmer det väl överens med hypotesen jag ställde innan jag lade ut omröstningen. 

Att använda spendera i stället för tillbringa, när det handlar om tid och inte pengar, kan göra läsare och lyssnare irriterade. Det beror på att de – med största sannolikhet – anser att den här metaforen är ny i svenskan (att den alltså inte skulle ha använts för några årtionden sedan) och att den är en anglicism (alltså inlånad från engelskan).

Det första påståendet stämmer inte. Efter en snabb sökning i SAOB hittar jag åtminstone ett exempel från 1700-talet där man använder spendera i samband med ett tidsuttryck:

Horkarl! huru mången skiön afton-stund spenderar tu på tina Maitresser? [min fetning]

Användningen är alltså inte på något sätt ny. Att den däremot används oftare nu för tiden än förr, är dock något som de flesta språkvetare är överens om.

Det andra påståendet är därför sant. Åtminstone när det gäller dagens spenderande av tid. Användandet av spendera i samband med tid hänger förmodligen ihop med att man anser tid vara något värdefullt, precis som pengar (som ju går alldeles utmärkt att spendera). Att engelskan både spends money och spends time, samtidigt som språket har haft en stor inverkan på dagens svenska, bidrar nog till uttryckets ökning och utbredning även i Sverige. 

För att avgöra frågan om vad som är rätt, tar jag jag hjälp av SAOL14. Där anges två definitioner av spendera, nämligen:

spend·­era verb ~de ~t

an­vända, göra slut på pengar

till­bringa tid

Slutsats: spendera eller tillbringa så mycket tid du vill. Gör det som känns rätt för dig. 

Publicerad av Johanssons språkkonsulteri – Hanna Johansson

Jag driver Johanssons språkkonsulteri där jag hjälper dig att förbättra dina texter. Behöver din text en professionell korrekturläsning eller språkgranskning? Är du intresserad av skrivhandledning? Skicka ett mejl till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com.

2 reaktioner till “Vill du spendera eller tillbringa tid?

Kommentarer är stängda.