3 tips inför muntliga föredrag

Jag är säker på att jag inte är ensam om att känna mig lite nervös innan det är dags för ett muntlig framförande av någon sort. Därför tänkte jag dela med mig av tre tips som kan underlätta för dig när du till exempel ska redovisa något, hålla ett tal, eller informera en grupp om något.

Öva, öva, öva
Det första jag vill tipsa om är att öva ordentligt. Skriv ett talmanus (mer om det i nästa tips) och gå igenom det tills du är så trött på det att du inte vill se det mer. Försök också att hitta en publik som du kan öva inför (kanske din partner, familj, vänner eller kolleger?).

Om du ska hålla i en lång redovisning (eller en föreläsning eller liknande), och det tar lång tid att gå igenom manuset från början till slut, så kan du dela upp det i mindre delar som du övar på var och en för sig. Se bara till att du vid ett par tillfällen tar dig tid att gå igenom hela manuset på en gång.

Skriv-som-du-pratar-manus
Det finns många olika sätt att skriva talmanus på. Oftast brukar man rekommendera att manuset består av stolpar och stödord, snarare än en fullständig text, men jag tycker att det viktigaste är att du känner dig bekväm med ditt manus. Kanske funkar det bäst för dig att först utgå från ett fullständigt manus med varje liten mening nedskriven, för att sedan skriva om och bara behålla stolpar och stödord.

Något som jag däremot tycker att du absolut ska göra är att skriva ditt manus såsom du faktiskt pratar. Det är inte uppsats du skriver nu, utan ett talmanus. Skriver du för formellt och skriftspråkligt kommer presentationen att bli stel och jobbig att lyssna på. Testa dig fram för att hitta en stil som fungerar för situationen.

Sätt dina egna krav och mål
Du kommer att ha olika krav på dig inför ditt framförande, kanske måste du till exempel uppfylla vissa betygskriterier. Den här typen av formella krav för talsituationen är tyvärr svåra att påverka, så se därför till att du vet vilka kraven är och att du under dina förberedelser försöker utforma din presentation så att de uppfylls.

Något du däremot kan påverka är de krav du ställer på dig själv. Om du vet med dig att du har svårt för att hålla i muntliga presentationer och att du bli väldigt nervös innan, så är det mer än bra nog att du ens dyker upp och genomför ditt föredrag. Skriv en lista över mål som du vill uppfylla i och med ditt framförande och utforma dem så att de är realistiska för dig. Bocka av de mål du uppfyllde efter föredraget och spara resten till nästa tillfälle. Får du kommentarer om att du inte kunde hela presentationen utantill, eller att du borde ha haft mer ögonkontakt med publiken? Okej, ta med dig det till nästa talsituation, men låt det inte omintetgöra de krav och mål som du själv satte innan och som du faktiskt klarade av och uppfyllde.

Att vara testläsare

Förra veckan skrev jag ett inlägg som riktade sig till dig som ska ge ditt alster till en testläsare för första gången, och i dag tänkte jag ge några tips till dig som ska få läsa.

Var objektiv
Hur objektiv du kan vara under läsningen av en text beror på vilken relation du har till avsändaren. Det är svårare om det är din mammas bok, jämfört med en främlings. Det är ändå viktigt att du försöker att förhålla dig så objektiv som möjligt till texten du får framför dig. Försök att glömma vem som har skrivit den.

Skilj på verk och person
Det här tipset går hand i hand med det förra. Lyckas du med att vara objektiv i din bedömning av texten, är chansen också stor att du lyckas skilja verket från dess författare. Avsändaren är inte sin text, och det är viktigt att komma ihåg. Att din gulliga lillebror har skrivit om en fruktansvärd seriemördare som förvarar sina offer i frysen, betyder (förhoppningsvis) inte mer än att han har livlig fantasi (och kanske har sett en hel del hemskheter på Netflix).

Fråga vad du ska leta efter
Förhoppningsvis får du en lista över saker som författaren vill att du ska tänka lite extra på under läsningen. I så fall är det viktigt att du följer den, men anteckna även sådant som du kommer på och som inte passar in under någon av hens rubriker. Om författaren inte självmant säger vad du ska fokusera på, kan det vara bra att fråga. Får du ändå inget klart svar, är det klokt att du själv sätter dig ner och gör upp en lista över vad du ska tänka på (den kan inkludera till exempel språket, karaktärsgestaltning, dramaturgi, spänning, etcetera).

Ge exempel
Det är viktigt att du kan ge konkreta exempel på varför du tycker som du tycker, vare sig det är positivt eller negativt. Välj ut citat som visar varför du till exempel tycker att det var extra spännande i kapitel tre, eller varför karaktärsbeskrivningen av huvudpersonen inte riktigt känns rimlig.

Var konstruktiv
Försök att bara ge kritik som du kan backa upp eller ge ett lösningsförslag till. Förklara varför du tycker som du tycker, ge exempel från texten och avsluta med hur det skulle kunna bli bättre.

Glöm inte det positiva!
En bra regel för att ge återkoppling till någon är att försöka ha fler positiva punkter att nämna än negativa. Om visar sig vara omöjligt, är det åtminstone bra att inleda omdömet med det positiva för att sedan gå vidare till förbättringspunkterna. Om du har hittat så mycket ”dåligt” att balansen mellan positivt och negativt känns helt skev, behöver du prioritera vilka punkter du tar upp. Nämn de viktigaste och låt de andra vara. Kanske kan du nämna resten av punkterna i ett senare skede.