3 tips inför muntliga föredrag

Jag är säker på att jag inte är ensam om att känna mig lite nervös innan det är dags för ett muntlig framförande av någon sort. Därför tänkte jag dela med mig av tre tips som kan underlätta för dig när du till exempel ska redovisa något, hålla ett tal, eller informera en grupp om något.

Öva, öva, öva
Det första jag vill tipsa om är att öva ordentligt. Skriv ett talmanus (mer om det i nästa tips) och gå igenom det tills du är så trött på det att du inte vill se det mer. Försök också att hitta en publik som du kan öva inför (kanske din partner, familj, vänner eller kolleger?).

Om du ska hålla i en lång redovisning (eller en föreläsning eller liknande), och det tar lång tid att gå igenom manuset från början till slut, så kan du dela upp det i mindre delar som du övar på var och en för sig. Se bara till att du vid ett par tillfällen tar dig tid att gå igenom hela manuset på en gång.

Skriv-som-du-pratar-manus
Det finns många olika sätt att skriva talmanus på. Oftast brukar man rekommendera att manuset består av stolpar och stödord, snarare än en fullständig text, men jag tycker att det viktigaste är att du känner dig bekväm med ditt manus. Kanske funkar det bäst för dig att först utgå från ett fullständigt manus med varje liten mening nedskriven, för att sedan skriva om och bara behålla stolpar och stödord.

Något som jag däremot tycker att du absolut ska göra är att skriva ditt manus såsom du faktiskt pratar. Det är inte uppsats du skriver nu, utan ett talmanus. Skriver du för formellt och skriftspråkligt kommer presentationen att bli stel och jobbig att lyssna på. Testa dig fram för att hitta en stil som fungerar för situationen.

Sätt dina egna krav och mål
Du kommer att ha olika krav på dig inför ditt framförande, kanske måste du till exempel uppfylla vissa betygskriterier. Den här typen av formella krav för talsituationen är tyvärr svåra att påverka, så se därför till att du vet vilka kraven är och att du under dina förberedelser försöker utforma din presentation så att de uppfylls.

Något du däremot kan påverka är de krav du ställer på dig själv. Om du vet med dig att du har svårt för att hålla i muntliga presentationer och att du bli väldigt nervös innan, så är det mer än bra nog att du ens dyker upp och genomför ditt föredrag. Skriv en lista över mål som du vill uppfylla i och med ditt framförande och utforma dem så att de är realistiska för dig. Bocka av de mål du uppfyllde efter föredraget och spara resten till nästa tillfälle. Får du kommentarer om att du inte kunde hela presentationen utantill, eller att du borde ha haft mer ögonkontakt med publiken? Okej, ta med dig det till nästa talsituation, men låt det inte omintetgöra de krav och mål som du själv satte innan och som du faktiskt klarade av och uppfyllde.

Publicerad av Johanssons språkkonsulteri – Hanna Johansson

Jag driver Johanssons språkkonsulteri där jag hjälper dig att förbättra dina texter. Behöver din text en professionell korrekturläsning eller språkgranskning? Är du intresserad av skrivhandledning? Skicka ett mejl till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com.