Att(-)göra-lista?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrog bindestreck mellan samtliga ord i uttrycket att-göra-lista eller bara mellan de två sista. Så här blev resultatet:

Den här veckan blev resultatet riktigt jämnt, även om att-göra-lista till sist gick vinnande ur omröstningen. Anledningen till det jämna resultatet skulle kunna vara de ganska fria reglerna kring hur man kan skriva denna typ av sammansättningar. Det går nämligen alldeles utmärkt att skriva på alla följande vis:

att-göra-lista

att göra-lista

attgöralista

Ju fler ord en sammansättning av den här typen har, desto viktigare är det att det är tydligt vilka ord som hör ihop med varandra. Risken att någon ska missförstå uttrycket ökar ju fler ord det består av, och därför kan man sätta ut bindestreck för att förenkla för läsaren. Men det går också att låta bli bindestrecken mellan de första leden, om man föredrar det.

Att skriva ihop uttrycket helt och hållet (som i det sista exemplet) blir rörigt om sammansättningen består av fler än två förled. Alltså: det är tydligare att skriva gör-det-själv-verkstad än gördetsjälvverkstad.

Publicerad av Johanssons språkkonsulteri – Hanna Johansson

Jag driver Johanssons språkkonsulteri där jag hjälper dig att förbättra dina texter. Behöver din text en professionell korrekturläsning eller språkgranskning? Är du intresserad av skrivhandledning? Skicka ett mejl till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com.