Hur är det med tid(s)planen?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrar stavningen tidplan framför tidsplan. Så här blev resultatet:

Ja, det är ju ganska tydligt: de allra flesta föredrar att inkludera ett litet foge-s i sammansättningen tidsplan. Det var också det jag hade förväntat mig när jag utformade den här undersökningen, även om jag trodde att tidplan skulle få några fler röster. Googlar man på tidplan hittar man nämligen ganska många som förespråkar det alternativet framför tidsplan, oftast för att de anser att foge-s:et är överflödigt och ger ett talspråkigt intryck.

Så hur ska det egentligen vara? Enligt de allra flesta språkrådgivningssidor som dyker upp när man googlar, är båda alternativen korrekta och går (nästan) lika bra att använda (oftast anges tidsplan som den vanligare stavningen). Tittar man i SAOL anges tidsplan som första stavningsalternativ, dessutom med anmärkningen ”hellre än tidplan”. Det innebär alltså att tidsplan (enligt SAOL) är den stavning man helst ska använda sig av.

Till syvende och sist är det ändå upp till dig som skribent och språkanvändare att själv välja hur du vill stava (åtminstone så länge du inte måste följa någon sträng skrivpolicy). Foge-s:et är där för att underlätta uttalet av ordet, men om du inte tycker att det behövs så kan du strunta i att skriva ut det (i just det här fallet). Men var i så fall medveten om att det sannolikt finns fler som stör sig på tidplanen än på tidsplanen.

Publicerad av Johanssons språkkonsulteri – Hanna Johansson

Jag driver Johanssons språkkonsulteri där jag hjälper dig att förbättra dina texter. Behöver din text en professionell korrekturläsning eller språkgranskning? Är du intresserad av skrivhandledning? Skicka ett mejl till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com.