Fritt fram för fan?

Du har nog någon gång fått höra att det är fult att svära, men betyder det att du inte borde använda svordomar alls när du skriver?

Det korta svaret är: det beror på. Olika texter kräver olika stilgrepp för att uppfylla sitt syfte och nå fram till mottagaren på bästa sätt. Huruvida svordomar är en bra idé eller inte beror också på vem du företräder i din text. Skriver du till exempel för ett företag eller är det du själv som står som avsändare?

Nedan ger jag ett längre svar på om (och i så fall när) svordomar hör hemma i text och några goda råd till dig som vill svära mer i textform.

Svär i ditt eget namn

Skriver du för ett företag eller en myndighet är risken ganska stor att du inte får lov att uttrycka dig riktigt som du vill. Ofta finns det policyer för vilken typ av språkbruk som är lämpligt inom organisationen, och kraftuttryck som fan, helvete och jävlar är sällan något som uppmuntras.

Om du skriver en text i ditt eget namn väljer du själv hur du vill uttrycka dig – så länge du inte publicerar texten någonstans där det finns regler du måste följa, förstås. Men förutsatt att det inte gör det är det fritt fram att krydda din text precis så mycket du vill.

Var medveten om att svordomar väcker känslor

När vi svär gör vi det av några olika anledningar. Oftast är det för att understryka att vi känner en stark (inte sällan negativ) känsla inför ämnet vi pratar eller skriver om, men det kan också vara så att vi vill uppnå en komisk effekt eller passa in bland andra människor som uttrycker sig på liknande sätt. Om din text har som syfte att underhålla, engagera, chocka eller ge dig en inbjudan till en särskild grupp kan det gå bra att inkludera ett fan eller två.

Ha dock i åtanke att läsaren kan reagera med till exempel avsmak eller irritation, och det finns risk att hen får en negativ bild av dig som skribent (argumentet svordomar tyder på ett dåligt ordförråd är det väl ingen som har undgått att höra?). Dessa reaktioner stjäl uppmärksamhet från innehållet i din text, vilket är viktigt för dig att vara medveten om. Kan du riskera att en del av ditt budskap går om intet bara för att du vill ha med något fräsigt invektiv?

Med det sagt finns det helt klart texter som mår bra av några väl valda kraftuttryck. Att inkludera dialektala versioner av olika svordomar kan vara en färgstark del av gestaltningen av en karaktär i en bok till exempel. Svärord kan också hjälpa till att understryka starka känslor i exempelvis debattinlägg och liknande – om de används i rätt sammanhang …

Anpassa dig efter textens mottagare

… vilket för mig vidare till denna punkt. Vem är det du skriver till och för egentligen? Sådant som ålder, språklig bakgrund, intressen och yrke kan påverka vilken inställning läsaren har till svärord i text. Misstänker du att de flesta som ska läsa din text inte kommer att uppskatta den här typen av ord är det nog klokast att låta bli dem (om textens syfte inte är att språkligt uppröra, så klart).

Sist men inte minst: krydda med måtta

När man väl har bestämt sig för att inkludera svärord i texten är det lätt att bli exalterad och slänga in lite väl många. Tänk på att den här typen av ord bör sparas till speciella tillfällen om de ska behålla sin effekt. Kryddor gör bara maten god om de tillsätts i lagom mängd.

Publicerad av Johanssons språkkonsulteri – Hanna Johansson

Jag driver Johanssons språkkonsulteri där jag hjälper dig att förbättra dina texter. Behöver din text en professionell korrekturläsning eller språkgranskning? Är du intresserad av skrivhandledning? Skicka ett mejl till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com.