Hej! Eller?

Gårdagens omröstning på Instagram handlade om vilket skiljetecken som borde komma efter hälsningsordet hej – kommatecken eller utropstecken. Så här blev resultatet:

Det är ganska tydligt att utropstecken är den stora vinnaren om mina följare får bestämma. Det tyder på att det nog är fler än jag som har fått höra att utropstecken efter hälsningsfras är det korrekta svenska sättet att inleda ett mejl eller brev – att pilla dit ett kommatecken är att vika sig för anglicismens påverkan. Men är verkligen all påverkan och förändring av ondo?

När jag gjorde lite eftersökningar inför omröstningen och skrivandet av det här inlägget, stötte jag på en artikel från Språktidningen (läs hela här: LÄNK). Där diskuterar man effekten av utropstecken och punkt efter hej. Slutsatsen är att utropstecken kan uppfattas som hurtigt, punkt som stelt. Vad man bör använda beror på situationen: för en uppsluppen, avslappnad text fungerar utropstecken bäst, för ett lite mer allvarstyngt meddelande bör man använda punkt. Kommatecken nämns som en relativt ny mellanväg som är lämplig att använda när man inte riktigt tycker att vare sig utropstecken eller punkt passar. Det finns alltså en möjlighet att välja don efter person (eller skiljetecken efter situation, men det låter inte riktigt lika bra).

I den nyaste upplagan av alla språknördars bibel – Svenska skrivregler (2017) – anges utropstecken som det vanligaste skiljetecknet efter hejet, men både punkt och kommatecken nämns som korrekta alternativ att använda för den som vill – även om de fortfarande inte anses vara lika vanligt förekommande som den svenska klassikern. Återigen: valmöjligheter!

Så hur ska man då egentligen skriva? Mitt tips är att välja skiljetecken dels efter situation (precis som man kommer fram till i Språktidningens artikel), dels efter tycke och smak. Föredrar du att alltid använda utropstecken? Gör det! Föredrar du punkt? Kör på. Är kommatecken mer din grej? Inga problem, men se till att du är medveten om vilken effekt ditt val kan ha på din läsare.

Publicerad av Johanssons språkkonsulteri – Hanna Johansson

Jag driver Johanssons språkkonsulteri där jag hjälper dig att förbättra dina texter. Behöver din text en professionell korrekturläsning eller språkgranskning? Är du intresserad av skrivhandledning? Skicka ett mejl till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com.