Hellre bredvid än jämte?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrog bredvid framför jämte. Så här blev resultatet:

Är det bara jag som är förvånad? Jag hade förväntat mig att bredvid skulle vinna, men inte med hundra procent av rösterna!

Anledningen till att jag hade förväntat mig åtminstone några röster på jämte är att jag vet att jag har en del följare härifrån Göteborg, där jämte inte är ovanligt att använda synonymt med bredvid. Det här gäller även för landskap som till exempel Bohuslän och Östergötland. I och med att jag valde ett ganska talspråkigt exempel, trodde jag absolut på ett par röster i jämtes försvar.

Användningen av jämte i stället för bredvid är alltså dialektal och därför regionalt begränsad. SO ger följande förklaring:

Formuleringen ”får dock anses” känns inte särskilt uppmuntrande … Trots det blir slutsatsen ändå: välj själv vilket alternativ du vill använda, men ha i åtanke att bredvid är mer accepterat och favoriserat i stora delar av landet.

Publicerad av Johanssons språkkonsulteri – Hanna Johansson

Jag driver Johanssons språkkonsulteri där jag hjälper dig att förbättra dina texter. Behöver din text en professionell korrekturläsning eller språkgranskning? Är du intresserad av skrivhandledning? Skicka ett mejl till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com.