Faller löven ner eller ned?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrar ner framför ned. Så här blev resultatet: Det blev alltså ner som gick segrande ur den här omröstningen, med lite mer än 20 procentenheters marginal. Jag hade förutspått att resultatet skulle bli ungefär så här, mestadels på grund av att jag upplever det somFortsätt läsa ”Faller löven ner eller ned?”

Ska man dedicera eller dedikera?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrar stavningen dedicera framför dedikera. Så här blev resultatet: Jag är inte förvånad över att dedikera gick vinnande ur omröstningen, men jag hade inte räknat med att marginalen skulle vara så här stor. Särskilt inte eftersom det i det här fallet finns ett tydligt svarFortsätt läsa ”Ska man dedicera eller dedikera?”

Att bo ensam (eller själv)

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrar ensam framför själv. Så här blev resultatet: Omröstningen slutade alltså lika, men det var långt ifrån jämnt från början till slut. När jag tjuvkikade under omröstningens gång lutade det åt att alternativ två skulle vinna ända fram tills jag faktiskt gick in för attFortsätt läsa ”Att bo ensam (eller själv)”

Går du (i)genom något?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrar igenom framför genom. Så här blev resultatet: Den här veckan har vi minst sagt ett tydligt resultat: de allra flesta föredrar (i den här exempelmeningen) att använda genom i stället för igenom. Har meningen i sig något med utfallet att göra? Hade resultatet blivitFortsätt läsa ”Går du (i)genom något?”

Har du växt eller vuxit?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrar att använda supinumformen vuxit framför växt. Så här blev resultatet: Den här veckan är resultatet onekligen tydligt. De allra flesta rösterna har gått till det första alternativet, nämligen vuxit. Men vad är egentligen rätt? I svenskan har vi starka, svaga och oregelbundna verb. VanligtvisFortsätt läsa ”Har du växt eller vuxit?”

Att(-)göra-lista?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrog bindestreck mellan samtliga ord i uttrycket att-göra-lista eller bara mellan de två sista. Så här blev resultatet: Den här veckan blev resultatet riktigt jämnt, även om att-göra-lista till sist gick vinnande ur omröstningen. Anledningen till det jämna resultatet skulle kunna vara de ganska friaFortsätt läsa ”Att(-)göra-lista?”

Det orange/a kuvertet?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrar stavningen orange framför orangea. Så här blev resultatet: Så majoriteten verkar föredra orangea … Och jag håller med. Idéen bakom att ställa frågan kom ifrån när jag fick se Pensionsmyndighetens kampanj om de orange(a) kuverten. Som bekant skriver de Det orange kuvertet både i reklamFortsätt läsa ”Det orange/a kuvertet?”

Till sist vann ändå till slut

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrar till sist framför till slut. Så här blev resultatet: Återigen ett förvånande resultat med en stor skillnad mellan alternativen. För att undersöka de båda alternativens popularitet bestämde jag mig för att också googla dem för att se hur många träffar uttrycken fick. Till sist landadeFortsätt läsa ”Till sist vann ändå till slut”

Medan eller medans?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrog medan framför medans. Så här blev resultatet: För en gångs skull blev resultatet faktiskt inte så annorlunda från vad jag hade förväntat mig. Här handlar det egentligen om talspråk vs. skriftspråk. Att se medans i skrift är ganska ovanligt, åtminstone i mer formella texter.Fortsätt läsa ”Medan eller medans?”

Hellre bredvid än jämte?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrog bredvid framför jämte. Så här blev resultatet: Är det bara jag som är förvånad? Jag hade förväntat mig att bredvid skulle vinna, men inte med hundra procent av rösterna! Anledningen till att jag hade förväntat mig åtminstone några röster på jämte är att jagFortsätt läsa ”Hellre bredvid än jämte?”