Det orange/a kuvertet?

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrar stavningen orange framför orangea. Så här blev resultatet:

Så majoriteten verkar föredra orangea … Och jag håller med. Idéen bakom att ställa frågan kom ifrån när jag fick se Pensionsmyndighetens kampanj om de orange(a) kuverten. Som bekant skriver de Det orange kuvertet både i reklam och på själva brevet, och det var det som väckte min nyfikenhet.

Och tydligen är det inte bara jag som har funderat över det här. Går man in på Pensionsmyndighetens hemsida så berättar de faktiskt om varför de skriver som de gör. Så här ser det ut:

https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/vanliga-fragor/fragor-och-svar-om-orange-kuvert

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv! Så gör som du vill med a:et, men låt bli att ta bort e:et.

Publicerad av Johanssons språkkonsulteri – Hanna Johansson

Jag driver Johanssons språkkonsulteri där jag hjälper dig att förbättra dina texter. Behöver din text en professionell korrekturläsning eller språkgranskning? Är du intresserad av skrivhandledning? Skicka ett mejl till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com.