Vill du lära dig mer om mottagaranpassning?

Är du nyfiken på hur du kan jobba med att anpassa dina texter till olika mottagare? 

Då är min nya webbkurs något för dig! 

Jag har satt ihop en kortkurs i mottagaranpassning som du kan ta hemifrån i lugn och ro, med bara din dator som verktyg. Kursen består av tre moment. Varje moment utgörs av en video där jag berättar om mottagaranpassningens olika steg. Självklart finns det också ett detaljerat exempel för dig att ta del av.

När du beställer kursen av mig och har betalat för den (175 kr), får du tillgång till kursvideorna i 30 dagar. Under de här dagarna kan du se på videorna hur många gånger du vill! När du är klar med kursen, kan du ladda ner en pdf-fil med en sammanfattning av det som jag har gått igenom. Den kan du behålla för att fräscha upp dina kunskaper, även efter kursen.

För att du ska få ett litet hum om hur kursen är uppbyggd bjuder jag här på kursens första moment. 

Vill du ta resten av kursen? Hör av dig till mig genom att skicka ett mejl till johanssonssprakkonsulteri@gmail.com så får du mer information. 

Lär känna din mottagare

För att skriva en så bra text som möjligt är det viktigt att du vet vem din läsare är. I det här inlägget får du tips på några faktorer som är viktiga att fundera kring.

Antal
timon-studler-63413-unsplash
Riktar sig din text till en person, en liten grupp eller en större grupp? Att veta hur många personer du skriver till är avgörande för vilken ton du bör använda dig av. Generellt gäller regeln ju fler mottagare, desto formellare ton.

Sammansättning
rawpixel-651335-unsplash
Vilken typ av mottagare skriver du för? Hur gamla är dina läsare? Går de i skolan eller arbetar de? Har de en annan kulturell eller språklig bakgrund än du? Allt det här är viktigt att ta reda på innan du börjar skriva din text. Samtliga faktorer kan påverka hur du bör tilltala dina läsare, hur mycket information som är nödvändig och hur informationen ska paketeras. Om mottagargruppen innehåller en bred sammansättning av individer med vitt skilda bakgrunder, är det klokt att tänka sig att du riktar din text till den som behöver mest stöd från dig som skribent. Förklara hellre för mycket, än för lite. Använd hellre raka och enkla formuleringar, än ålderdomliga och krångliga.

Kunskaper
sharon-mccutcheon-532782-unsplash

Hur mycket förkunskap har din mottagare om ämnet du skriver om? Det här hör ihop med den föregående punkten, och ligger till grund för hur mycket information du behöver inkludera i din text, och på vilket sätt den bör formuleras. Ju mindre mottagaren vet om ämnet, desto viktigare är det att du förklarar svåra begrepp och är noggrann med vilken disposition din text har (i vilken ordning du presenterar vilken information).

Attityder
gem-lauris-rk-606993-unsplash
Hur tror du att din mottagare känner inför textens ämne, situationen texten förekommer i, och dig som skribent? Tror du att din läsare är negativt inställd till dig som avsändare (till exempel för att hen tidigare fått avslag på sin ansökan, eller för att ni tidigare har haft dålig stämning mellan er), eller är hen vänligt inställd (till exempel för att ni tidigare har haft god kommunikation, eller för att hen har ett intresse för textens ämne)? Att hålla god ton är oftast en fördel (framför allt när du företräder din arbetsplats), och absolut nödvändigt om läsarens inställning redan är negativ till dig som avsändare.

 

Skulle du vilja tillägga något? Finns det något annat du skulle vilja veta om din mottagare för att kunna skriva en bättre text?