Ett litet råd till Dig

I går frågade jag mina följare på Instagram om de föredrar att skriva (eller läsa) dig med stor eller liten begynnelsebokstav. Så här blev resultatet: Det är tydligt att ni föredrar liten bokstav i stället för stor, vilket jag inte är så förvånad över. Att många föredrar den här variationen kan kanske bero på attFortsätt läsa ”Ett litet råd till Dig”

Kommer kommer att att försvinna?

I går undrade jag på Instagram om ni föredrog konstruktioner med verbet kommer med eller utan ett att. Så här blev resultatet:  Överraskande nog föredrog de flesta att behålla det lilla att:et. Och varför är det överraskande då? Jo, för att det har blivit allt vanligare att utesluta det lilla infinitivmärket (att) i anslutning till kommer när kommer används förFortsätt läsa ”Kommer kommer att att försvinna?”